Als trainer/adviseur, supervisor/coach en ontwerper/begeleider van ontwikkelingstrajecten ben ik werkzaam binnen de gezondheidszorg, vooral voor organisaties die ondersteuning geven aan mensen met een beperking.  De belangrijkste thema's in mijn werk:

- Communiceren & Samenwerken

- Ontwikkeling van persoonlijke en professionele effectiviteit

- Kwaliteit van bestaan & de positie van mensen in afhankelijke situaties

Mijn passie en mijn kwaliteit: deze thema's vertalen naar de dagelijkse praktijk en concreet gedrag. Want uiteindelijk is de kwaliteit van dienstverlening en samenwerking het duidelijkst zichtbaar in concreet gedrag.

 

(06) 11 489 125   /   johnsijnke@icloud.com