Auteur van:

Wie heeft de regie (Kwaliteit van bestaan in de praktijk) - Bohn Stafleu van Loghum, 2009 *

Coachen in samenwerkingsrelaties - Elsevier Gezondheidszorg, 2004 / 2de druk: 2009 *

Begeleidingsvaardigheden voor teamleiders - Elsevier Gezondheidszorg, 2000 / 2de oplage: 2004 

Intervisie in de gezondheidszorg - Elsevier Gezondheidszorg, 2002 / 2de oplage: 2005 

De Rode Draad (Dagbestedingsplan voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking) - Bohn Stafleu van Loghum, 2000

Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet (dagbesteding voor mensen met een -zeer - ernstige verstandelijke beperking) - Bohn Stafleu van Loghum, 2005 *

Wat heb ik daar nou aan? (handleiding voor een eerste kennismaking met supervisie en intervisie) - Elsevier/De Tijdstroom, 1999

De Veiligheid van intervisie (intervisie in de sector openbare orde en veiligheidszorg) - Elsevier bedrijfsinformatie, 2002

 

Co-auteur van:

Tips voor trainers (met Marijke de Blaauw) - Bohn Stafleu van Loghum, 2008

Zo zie ik het: een man met een verstandelijke beperking over de zorgsector (met Ab van Eijbergen) - Elsevier gezondheidszorg, 2000

Functioneringsgesprekken in de gezondheidszorg (met Piet Muijsert) - De Tijdstroom, 1997 / 2de oplage: Elsevier Gezondheidszorg 2000

Meneer de Weert (over de positie van familie in de gehandicaptenzorg) - Stichting Spot, 2012 

Activering Netwerk Support - Stichting Spot / 's Heeren Loo, 2011

 

* Verkrijgbaar via de boekhandel. Overig titels zijn uitverkocht of alleen nog via de auteur verkrijgbaar. Mail voor informatie: johnsijnke@icloud.com

 

Vele artikelen in vakbladen; met name in Dagbesteding, vakblad voor professionals in zorg & welzijn (voorheen AS, maandblad voor de activiteitensector).

Voormalig hoofdredacteur van het Handboek Dagbesteding (Bohn Stafleu van Loghum) en eindredacteur van bijbehorende nieuwsbrieven. 

 

Kijk bij de pagina's  Boeken en Arikelen voor materiaal dat u gratis kunt downloaden.