Gespecialiseerd in:

  • Communiceren & samenwerken
  • Intervisie
  • Individuele ondersteuning (supervisie / coaching)
  • Teamontwikkeling
  • Visieontwikkeling (kwaliteit van bestaan)
  • Maatwerk

Langdurige ervaring met het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van uiteenlopende ontwikkelingsstrajecten.

Ik voer mijn activiteiten uit op alle niveaus binnen organisaties, van uitvoerende medewerkers tot management en bestuur.

Gespecialiseerd in de 'tussenlaag', waar de vertaling van visie & beleid naar uitvoering & concreet handelen wordt gemaakt. En in het begeleiden van professionals (m.n. gedragswetenschappers) op het vlak van persoonlijke- en professionele effectiviteit. 

Expertise binnen alle onderdelen van de sector zorg & welzijn, met als specialisatie de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. 

 

In opdracht van het advisium van 's Heeren Loo ben ik werkzaam als begeleider/ontwikkelaar van de interne leerlijn voor gedragswetenschappers. In deze leerlijn ben ik ook actief als trainer en intervisiebegeleider.