Auteur van:

Wie heeft de regie (Kwaliteit van bestaan in de praktijk) - Bohn Stafleu van Loghum, 2009 

Coachen in samenwerkingsrelaties - Elsevier Gezondheidszorg, 2004 / 2de druk: 2009 *

Begeleidingsvaardigheden voor teamleiders - Elsevier Gezondheidszorg, 2000 / 2de oplage: 2004 

Intervisie in de gezondheidszorg - Elsevier Gezondheidszorg, 2002 / 2de oplage: 2005 

De Rode Draad (Dagbestedingsplan voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking) - Bohn Stafleu van Loghum, 2000

Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet (dagbesteding voor mensen met een -zeer - ernstige verstandelijke beperking) - Bohn Stafleu van Loghum, 2005 *

Wat heb ik daar nou aan? (handleiding voor een eerste kennismaking met supervisie en intervisie) - Elsevier/De Tijdstroom, 1999

De Veiligheid van intervisie (intervisie in de sector openbare orde en veiligheidszorg) - Elsevier bedrijfsinformatie, 2002

 

Co-auteur van:

Tips voor trainers (met Marijke de Blaauw) - Bohn Stafleu van Loghum, 2008

Zo zie ik het: een man met een verstandelijke beperking over de zorgsector (met Ab van Eijbergen) - Elsevier gezondheidszorg, 2000

Functioneringsgesprekken in de gezondheidszorg (met Piet Muijsert) - De Tijdstroom, 1997 / 2de oplage: Elsevier Gezondheidszorg 2000

Meneer de Weert (over de positie van familie in de gehandicaptenzorg) - Stichting Spot, 2012 

Activering Netwerk Support - Stichting Spot / 's Heeren Loo, 2011

 

* Verkrijgbaar via de boekhandel. Overig titels zijn uitverkocht. Deze boeken zijn vrijwel allemaal gratis te downloaden op deze site (zie de pagina 'Boeken'). 

 

Vele artikelen in vakbladen; met name in Dagbesteding, vakblad voor professionals in zorg & welzijn (voorheen AS, maandblad voor de activiteitensector).

Voormalig hoofdredacteur van het Handboek Dagbesteding (Bohn Stafleu van Loghum) en eindredacteur van bijbehorende nieuwsbrieven.