PRIVACY STATEMENT John Sijnke Ontwikkeling & Reflectie

Opdrachtgevers

  • Mijn activiteiten voer ik niet uit in opdracht van individuele opdrachtgevers, maar uitsluitend in opdracht van (zorg)organisaties.
  • De gegevens van deze organisaties worden niet op mijn website bewaard, maar uitsluitend op een externe harde schijf (niet verbonden met internet), zodat die gegevens nooit online zichtbaar of te raadplegen kunnen zijn. 
  • Van deze opdrachtgevers worden opdrachtbevestigingen, facturen en andere documenten m.b.t. de door mij uit te voeren activiteiten voor een periode van maximaal vijf jaar bewaard en daarna definitief verwijderd. 
  • De gegevens die ik van/over mijn opdrachtgevers ontvang worden uitsluitend benut in het kader van de verstrekte opdrachten en nooit voor andere doeleinden. 

 

Gegevens deelnemers

  • De gegevens van deelnemers aan de ondersteuningsactiviteiten die ik in opdracht van (zorg)organisaties uitvoer betreffen nooit priv√©gegevens maar uitsluitend werkgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer). 
  • Overige gegevens van deelnemers (zoals opdrachten en verslagen) worden uitsluitend op een externe harde schijf bewaard.
  • Deze gegevens worden gedurende de looptijd van de activiteit bewaard en daarna definitief verwijderd. 
  • De gegevens van/over deeelnemers die ik in het kader van de uit te voeren ondersteuningsactiviteiten ontvang worden nooit voor andere doeleinden gebruikt. 

 Zie ook artikel 6 (Vertrouwelijkheid) van de Algemene Voorwaarden op deze site. 

Voor het overige houdt John Sijnke Ontwikkeling & Reflectie zich aan alle wettelijke bepalingen m.b.t. privacybescherming.